Menu Principale
Prodotti


Ricerca Avanzata
Accedi o registrati

Współczesne wytwarzane wymienniki ciepła są w stanie efektywnie wykorzystywać konwekcję, radiację a również przewodzenie

Jako jeden z pierwszych wymienników cieplnej energii, stosowanych przez ludzkość, można uznać kocioł parowy. Dzisiaj budowa urządzeń tego typu jest zaawansowana w dużo większym stopniu, przede wszystkim poprzez wyższy poziom dostępnej wiedzy, jak również dzięki nowoczesnym technologiom. Obecnie wymienniki dostępne na rynku mają odpowiednio dobraną budowę, przez co są w stanie efektywnie wykorzystywać trzy podstawowe zjawiska, to znaczy konwekcję, radiację oraz przewodzenie. Sprzęty te dzieli się na dwa główne rodzaje, to znaczy kontaktowe oraz bezkontaktowe. Wymienniki o charakterze kontaktowym to między innymi wieże chłodnicze, a poza nimi również systemy typu ciecz-para, w każdym takim przypadku media mają ze sobą bezpośrednią styczność. Inaczej będzie w bezkontaktowych wymiennikach, spośród nich najczęściej wymienia się regeneratory i rekuperatory. Dobór wymienników ciepła w projektowanych układach jest uzależniony od sporej liczby czynników. Ważna będzie przede wszystkim całkowita moc układu, jego rozmiar oraz warunki, w będzie pracował.
montaż wymienników ciepłaUrządzenia tego typu spotykane są w sporej liczbie gałęzi przemysłu. Korzysta z nich między innymi budownictwo, chłodnictwo a również ciepłownictwo, a dodatkowo instalacja wymienników ciepła bardzo często jest spotykana w systemach związanych z klimatyzacją i centralnym ogrzewaniem. Dość powszechne są nazwy sprzętów, w których ten mechanizm jest stosowany. Pojęcia tego typu jak chłodnica, skraplacz czy parownik są znane każdemu z nas, a jak się okazuje, stanowią one świetne przykłady funkcjonujących wymienników. Jednym z częściej stosowanych podziałów wymienników jest ich sposób funkcjonowania. Urządzenia te można podzielić na dwie podstawowe grupy, czyli działające w sposób nieciągły i ciągły. W niektórych zastosowaniach istotną rolę odgrywa rozmiar całości. Jeśli montaż wymienników ciepła ma być przeprowadzony w miejscach bardziej ciasnych, w jakich liczy się każdy kawałek przestrzeni, to używane urządzenia muszą być zaprojektowane we właściwy sposób. Na szczęście obecnie używane technologie pozwalają sobie radzić w tego typu sytuacjach.